Tin tức

NHỊP SỐNG MỚI - BÌNH AN TỚI

Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Quay thưởng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  Ô tô Honda City 1.5 G 2022, Máy chạy bộ BK 2038, Xe đạp Wibike T-Class, Đồng hồ thông minh Miband 6

Cơ cấu giải thưởng

  • 02 Giải Nhịp Sống Bình An - Ô tô Honda City 1.5 G 2022
  • 150 Giải Nhịp sống khỏe - Máy chạy bộ Kingsport BK 2038
  • 250 Giải Nhịp sống xanh - Xe đạp Wiibike T-Class
  • 500 Giải Nhịp sống vui - Đồng hồ thông minh Miband 6

Điều kiện tham gia:

Đối tượng được hưởng khuyến mại là Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ phát hành mới, thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này có Phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) trở lên. Cụ thể:

+ Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) trở lên: Được tham gia quay thưởng tất cả các giải thưởng

+ Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên từ 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) đến dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng): Được tham gia quay thưởng Giải Nhịp sống khỏe, Giải Nhịp sống xanh, Giải Nhịp sống vui

+ Phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 07/01/2022.

Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ

Chi tiết thể lệ chương trình: Khách hàng vui lòng xem tại đây

Đăng ký ngay

bạn đang cần tư vấn
Bạn đang cần tư vấn
Hàng ngàn tư vấn trên Mybaoviet đã sẵn sàng giúp bạn. Để được tư vấn miễn phí.
bạn là chuyên viên tư vấn
Bạn là chuyên viên tư vấn
Chúc mừng bạn! Bạn đã có cơ hội tiếp xúc, hỗ trợ hàng ngàn khách hàng trên Mybaoviet.
back to top
Đăng ký tư vấn Đăng ký tư vấn
0988263242 0988263242

Đăng ký tư vấn

Gửi thông tin đăng ký thành công !